CE COLO

Osvětlení technických a provozních prostor datového centra

Popis zakázky

Datové centrum CE COLO se řadí mezi největší datová centra v České republice. Jeho zákazníci očekávají nejvyšší možné zabezpečení, a to se jim také dostává. Vysoká bezpečnost a spolehlivost je zajišťována různými technologiemi jako např. záložní zdroje, chlazení datových sálů apod. S tím jsou spojeny také technické místnosti pro tyto technologie.

Po úspěšné instalaci administrativních a společných prostor, se investor rozhodl modernizovat osvětlení také v technických zázemí datového centra. Celému projektu předcházel důkladný výpočet umělého osvětlení zohledňující všechny možné zastínění. Po odsouhlasení s investorem byla stanovena intenzita osvětlení na 500lx. Instalací svítidle Compact bylo zároveň dosaženo vysoké rovnoměrnosti osvětlení zajišťující uživatelský komfort např. při servisu. Realizací došlo k snížení energetické náročnosti světelné soustavy o 63% oproti původnímu řešení, které zdaleka nedosahovalo takové intenzity ani rovnoměrnosti osvětlení.

Další reference

Líbí se Vám naše práce?