O společnosti

12 let

zkušeností

až 10 let

 poskytovaná záruka

200 +

realizovaných projektů

Hlavní pilíře společnosti

Česká svítidla

Po všech předchozích zkušenostech a zkušenostech našich zákazníků s nekvalitními asijskými svítidly přinášíme na trh svítidla vyráběná výhradně v České republice. Jen tak jsme schopni vždy doručit řešení, které je v souladu s platnou legislativou a vyhovuje platným normám.

Flexibilita

Jsme schopni pružně reagovat nejen na vývoj technologií a potřeby trhu, ale především na potřeby našich zákazníků. Řešení dokážeme flexibilně přizpůsobit i individuálním požadavkům projektu. Rádi překonáváme zažité trendy a čelíme výzvám v oblasti osvětlení. To vše se zaměřením na spokojenost zákazníka.

Řešení na klíč

Našim zákazníkům jsme nápomocni ve všech fázích projektu. Od původní myšlenky, přes studii proveditelnosti, návrhu vhodného řešení, vypracování projektu, samotnou realizaci až po certifikované měření osvětlení nové světelné soustavy. Našim řešením pevně věříme a nebojíme se porovnání s konkurencí.

RestoreOne

2007

Již od roku 2007 se snažíme našim zákazníkům nabídnout technologicky vyspělé a zároveň cenově přijatelné řešení osvětlení pro komerční, výrobní a logistické prostředí včetně osvětlení veřejného. Převážná většina námi dodávaných svítidel prochází vývojovým centrem, jsou navrhovány a vyráběny v České republice a jsou testovány ve fotometrickém integrátoru. Na samotném testování je spolupracováno například s Vysokým učením technickém v Brně. Výrobní závod je situovaný u České Lípy, zaměstnává více než 50 zaměstnanců a disponuje vlastními technologiemi pro výrobu svítidel včetně práškové lakovny.

Individuální přístup

Ke každému projektu přistupujeme zcela individuálně včetně návrhu vhodného typu svítidla, které je vyrobeno nejdříve 2 týdny před instalací nebo dodáním zákazníkovi. Tento postup nám umožňuje používat poslední generace komponent použitých ve svítidlech, především pak samotných LED čipů a napájecí zdroje a dosáhnout tak maximální možné účinnosti s ohledem na optimální nastavení jednotlivých komponent mající dopad na životnost svítidla. Každý projekt je vzhledem k tomuto postupu originální.

Realizace

Okamžikem rozhodnutí zákazníka případně schválením investice pro nás začíná další důležitá fáze celého projektu – realizace. Naším cílem je zajistit bezproblémový průběh celé modernizace osvětlovací soustavy s minimálním dopadem na provoz dotčeného objektu, především výrobních procesů. Z tohoto důvodu není výjimkou instalace v nočních hodinách nebo o víkendech. V případě instalace osvětlení do nového objektu je samozřejmostí koordinace s ostatními profesemi či technologickými postupy. Primárním cílem je instalovat nové řešení v co nejkratší době a co nejmenšími omezeními, které jsou při realizaci nezbytné.

Budování vztahu se zákazníkem

Náš vztah se zákazníkem nekončí instalací řešení nebo dodáním svítidel. Snažíme se udržovat se zákazníkem trvalý vztah, zajímáme se o jeho spokojenost, v pravidelných intervalech provádíme kontrolní měření osvětlení, případně měníme nastavení instalovaných svítidel na základě změn na straně zákazníka. Po životnosti svítidel nabízíme jejich revitalizaci spočívající ve výměně hlavních komponent svítidla. Tento postup znamená úsporu přibližně 2/3 nákladů v porovnání s nákupem nových svítidel. Zákazníky zároveň informujeme o novinkách v oblasti LED technologie a představujeme nové produkty.

Reference