Proč restoreone

Šetříme Vaše provozní náklady za osvětlení.

Již 12 let společnost RestoreOne dodává svým zákazníkům kvalitní a cenově dostupné řešení a služby.

Filozofií společnosti je poskytovat zákazníkům a partnerům technologicky vyspělé a inovativní řešení osvětlení splňující jejich požadavky a očekávaní. Toho jsme schopni dosáhnout pouze definováním konkrétních potřeb zákazníka, detailní analýzou daného projektu a samozřejmě neustálými inovacemi námi dodávaného řešení s ohledem na vývoj technologií.

Vývoj a výroba v srdci Evropy

Vývoj svítidel a jejich výroba v České republice nám umožňuje dosáhnout maximální možné účinnosti vzhledem k používání poslední generace komponent. Tento postup nám zároveň umožňuje individuální nastavení každého svítidla včetně jeho komponent, a to od nastavení celkového příkonu přes nastavení zatížení samotných LED čipů až po nastavení napájecího zdroje svítidla. Na samotném vývoji a testování svítidel se spolupracuje např. s Českým vysokým učením technickém v Brně a dalšími významnými institucemi.

Prodloužená záruka a revitalizace dodaných svítidel

Na základě technického návrhu svítidla, nastavení zatížení jednotlivých komponent, provozu a okolnímu prostředí svítidla jsme schopni prodloužit standardní pětiletou záruku na 7 nebo 10 let. Další přidanou hodnotou je možnost revitalizace námi dodaných svítidel v závěru jejich životnosti, tzn. výměna základních komponent svítidla (především moduly s LED čipy a napájecí zdroj) za podstatně nižší náklady v porovnání s pořízením nového svítidla. Dostupnost náhradních dílů je samozřejmostí.

Instalace na klíč a zajištění shody s předepsanými normami

Standardně nabízíme odbornou instalaci na klíč včetně veškerých elektro prací. Instalace na klíč zajistí optimální návrh a realizaci celého řešení osvětlení, přesně podle Vašich potřeb a požadavků. Veškeré námi dodané řešení je v souladu s aktuálně předepsanými normami. Po samotné instalaci jsme schopni provést certifikované měření osvětlení včetně protokolu pro kolaudační řízení. V případě instalace svépomocí nabízíme plnou podporu při implementaci našeho řešení.

Vývoj a výroba svítidel na zakázku

Pro nestandardní instalace nabízíme individuální vývoj a výrobu svítidel přesně dle Vašich požadavků. Na základě detailního zjištění Vašich potřeb sami navrhneme optimální řešení včetně teplotního managementu svítidla, použitých komponent, optimálních optických částí svítidla. Samozřejmostí je testování a ověření vlastností svítidla ve fotometrickém integrátoru případně jeho certifikace.