T-MOBILE CZ

Osvětlení nejmodernějšího datového centra v ČR - DC7

Popis zakázky

Datové centrum DC7 je nejmodernější datové centrum v České republice které splňuje požadavky i těch nenáročnějších klientů a zároveň je v souladu s náročnými mezinárodními standardy. Centrum je zahrnuto do kategorie kritické infrastruktury státu v rámci České republiky, což kromě jiného znamená, že je garantována dostupnost zdrojů i během mimořádných událostí. Jedná se již o desáté datové centrum společnosti T-mobile a je dimenzováno na velikost 2800m2 rozdělenou do osmi datových sálů.

Při výstavbě bylo dbáno, kromě samostatné funkčnosti, také na estetičnost a energetickou náročnost, a to včetně osvětlení. Naše společnost zajišťovala kompletní řešení umělého a nouzového osvětlení včetně veškerých elektroinstalačních prací a řídícího systému propojeného s řídícím systémem budovy. Osvětlení chodeb bylo navrženo a vyrobeno na míru dle požadavků designérů a požadavků zákazníka, včetně přesné barvy z palety RAL. Na chodbách byly instalovány mikrovlnná čidla zajišťující snížení intenzity osvětlení v případě nepřítomnosti osob. Pro osvětlení datových sálů byla použita individuálně navržení svítidla vycházející ze základu modelu Aurora. Kromě zajištění funkce umělého osvětlení datového sálu musejí tato svítidla zajišťovat také barevnou signalizaci pro únikové cesty v případě havarijního stavu. Toto řešení bylo již dříve implementováno v jiných datových centrech zákazníka. Osvětlení technologických místností zajišťují různé výkonové verze svítidel Compact. Nouzové osvětlení bylo řešeno instalací centrálního bateriového systému propojeného se systémem řízení umělého osvětlení. Součástí řízení osvětlení je centrální dotyková obrazovka s možností vzdáleného přístupu. Celková instalace se pohybovala v řádů milionů a instalace trvala přibližně 3 měsíce.

Další reference

Líbí se Vám naše práce?