SKANSKA

Osvětlení výrobní a administrativní haly v Trutnově

Popis zakázky

Společnost Skanska je stavební a developerská skupina působící v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku a tvořící součást světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty a zajišťujeme si zdroje pro výstavbu. Administrativní, výrobní a obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. V oblasti rezidenčního developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají.

Vícepatrová výrobní hala SO15 byla vybudována ve výrobním závodě v Trutnově a propojena s vedlejší stávající halou. Dodavatel nás požádal o kompletní návrh řešení osvětlení včetně osvětlení nouzového. Halu tvoří 3 patra – administrativní, výrobní a patro s technickým zázemím. Abychom byli schopni navrhnout optimální řešení, bylo důležité analyzovat požadavky zákazníka a jeho očekávání. Následně byl vytvořen 3D model budovy, ve kterém jsme mohli začít s výpočtem umělého a nouzového osvětlení a navrhovat různé varianty řešení. Po představení možných variant byla zvolena varianta lištového systému Vario X pro výrobní prostory – především z důvodu jeho variability a možnosti jednoduché úpravy v případě potřeby změny. Osvětlení v administrativní části zajišťují svítidla Elysee. Pro technické prostory a zázemí byly zvolena svítidla Compact. Vzhledem k velikosti objektu byl použit centrální bateriový systém zajišťující bezúdržbový provoz svítidel včetně automatických testů. Všechny svítidla disponují komunikačním protokolem DALI pro napojení do řídícího systému.

Řídící systém v kombinaci se soumrakovými čidly ovládá intenzitu osvětlení výrobní haly na základě denního příspěvku osvětlení z bočních oken. Tím je dosaženo maximálně možných provozních nákladů na osvětlení. Dohromady bylo v budově instalováno více než 1.400 ks svítidel. Celková cena investice se pohybovala v řádu milionů.

Další reference

Líbí se Vám naše práce?