Continental CZ

Osvětlení regálového skladu

Popis zakázky

Continental AG je německá akciová společnost, která se zabývá výrobou součástí v automobilovém průmyslu. Specializuje na pneumatiky, brzdové systémy, elektronické stabilizační programy, vstřikovací systémy spalovacích motorů, tachografy a další komponenty. Společnost disponuje několika výrobními závody. V každém závodě je několik rozsáhlých výrobních a skladových hal.

Společnost RestoreOne prováděla pro zákazníka modernizaci několika hal. Celkově napříč všemi halami bylo dosaženo snížení energetické náročnosti z původních 211,5kW na nových 56,3kW, tedy o 73%. Počet nainstalovaných svítidel se pohybuje v řádu jednotek tisíců. Intenzita byla ve většině hal navýšena na 500lx s možností jejího zvýšení na 750lx. Všechny svítidla disponují protokolem DALI a ve spojení s dotykovou obrazovkou s možností vzdáleného přístupu je možné vyvolávat individuální scény v závislosti na provozu. Při instalacích bylo využito jak pohybových, tak soumrakových čidel, které zajišťují automatické řízení osvětlovací soustavy a zároveň dosahují dodatečných úspor. Samozřejmostí byla také modernizace nouzového osvětlení dle platných norem.

Další reference

Líbí se Vám naše práce?