T-MOBILE CZ

Osvětlení datového centra Nagano

Popis zakázky

Datové centrum Nagano je zahrnuto do kategorie kritické infrastruktury státu v rámci České republiky, což kromě jiného znamená, že je garantována dostupnost zdrojů i během mimořádných událostí. Mimořádné a spolehlivé prostory vyžadují mimořádné a spolehlivé technologie včetně osvětlení.

Z tohoto důvodu byla naše společnost oslovena o návrh řešení osvětlení v zákaznickém datovém sálu centra. Celému návrhu osvětlení předcházela detailní analýza požadavků investora vzhledem k provozu datového sálu. Kromě běžných požadavků, jako zvýšení intenzity osvětlení a snížení provozních nákladů, bylo požadováno řízení vybraných úseků na základě vzniklých událostí a pohybu zákazníků. Svítidla bylo dále nutné využít k vizuální evakuaci zákazníka v případě havarijního stavu. Jako základ bylo použito svítidlo Aurora, které bylo upraveno dle požadavků zákazníka tak, aby bylo schopné zajistit výše zmíněné funkcionality včetně barevné signalizace pro únikové cesty. Intenzitu 500lx pro komfortní podmínky zákazníků datového centra zajišťuje více jak 150ks svítidel o celkovém příkonu 4,7kW. Pro řízení osvětlení bylo využito protokolu DALI včetně dotykové obrazovky s možností vzdáleného přístupu a napojení na řídící systém budovy.

Další reference

Líbí se Vám naše práce?