CZ LOKO

Osvětlení montážní haly v České Třebové

Popis zakázky

Cílem společnosti CZ LOKO je prostřednictvím inovativních a dostupných řešení zvyšovat bezpečnost, spolehlivost a efektivitu provozu vozidel, které jsou zdrojem pohybu na železnici. Zároveň je společnost spolehlivým partnerem železničních dopravců v oboru výroby, modernizace, oprav, pronájmu a servisu hnacích a speciálních vozidel.

Po úspěšných realizací a hmatatelných úsporách v závodě CZ LOKO Jihlava, se investor rozhodl realizovat modernizaci osvětlovací soustavy ve svém dalším závodě v České Třebové. Výchozí stav byl víceméně totožný s předchozími realizacemi – nevyhovující intenzita osvětlení, vysoké servisní náklady na údržbu osvětlení, vysoké náklady na provoz a nevyhovující technický stav svítidel. Před modernizací osvětlovací soustavy zajišťovala osvětlení výbojková svítidla instalovaná na nosníkách haly ve výšce 13m. Od modernizace se očekávala, kromě výrazného zlepšení světelných podmínek a snížení provozních nákladů, nízká doba návratnosti celé investice, především z tohoto důvodu se při výpočtu osvětlení pracovalo s podobnými pozicemi jako tomu bylo u stávajícího osvětlení, využití páteřních přívodů ke svítidlům zůstalo zachováno a byla provedena instalace nové kabeláže zajišťující komunikaci svítidel přes protokol DALI. To především z důvodu požadavku investora na rozdělení haly do samostatných autonomních sektorů a využití automatického stmívání s cílem maximalizovat dosažitelné úspory. Modernizací osvětlovací soustavy bylo dosaženo úspory spotřeby el. energie 76%, zvýšení intenzity osvětlení na více jak 500lx a celkové návratnosti investice 2 let. Při modernizaci došlo zároveň k instalaci svítidel na posuvný jeřáb z důvodu zamezení zastínění prostoru pod jeřábem. Tyto svítidla jsou ovládána bezdrátově.

Další reference

Líbí se Vám naše práce?